Håbets princip

Håbet dri­ver os frem, trods alle dys­tre prog­noser. Det skaber mening og sam­men­hæng – mellem os selv og omver­de­nen, mellem nutid, for­tid og fremtid. Uden håbet ville alt gå i stå.