Forestillede fællesskaber. En meget kort introduktion til Benedict Anderson

INTRODUKTION: Poli­tolo­gen Bene­dict Ander­son lærte os, at nation­er var forestillede fæl­lessk­aber, der først opstod i nyere tid, som følge af de store religiøse sys­te­mers sam­men­brud og kap­i­tal­is­mens fremkomst.