Inger Christensen

Jeg skriver som hjertet der banker skriver. En meget kort introduktion til Inger Christensen

INTRODUKTION: Når vi tænker over ver­den, er det i lige så høj grad ver­den, der tænker over sig selv. Sprog og ver­den, natur og kul­tur væves sam­men i den danske digter Inger Chris­tensens natur­filosofiske poet­ik, som Anne Gry Haug­land her intro­duc­er­er til.