Mo Yan

Kritikken indefra. En meget kort introduktion til Mo Yan

INTRODUKTION: Mads Rosendahl Thom­sen beskriv­er, hvor­dan han stødte på Mo Yans for­fat­ter­skab. Mo Yan mod­tog den 10. decem­ber 2012 Nobel­prisen i litteratur.