Klassekamp eller moderne samfundsteori? Ja tak!

For­brug, klas­setil­hørs­forhold, klasse­mod­el. Nico­lai von Eggers gen­nemgår en ny klasse­mod­el for, hvor­dan sam­fun­dets klass­er kan anskues.