Genpolitisér byen: Kommunen, rådet og den revolutionære politiske tradition

I 2007 udkom vær­ket Den kom­mende opstand af den anonyme gruppe Den usyn­lige komité. Den kom­mende opstand er ikke en vold­elig rev­o­lu­tion, men tvær­ti­mod bygget op omkring kom­munen og rådet. Ben­jamin Ask Popp-Mad­sen under­søger kom­munen og rådets rolle i den rev­o­lu­tionære poli­tiske tra­di­tion, som stadig er levende.