Mandshoved (selvportræt). Papirklip af H.C. Andersen. Brugt med tilladelse fra Odense Bys Museer - H.C. Andersens Hus.

Et kulturelt ikon. En meget kort introduktion til H.C. Andersen

Kært kul­turikon har mange betyd­ninger. Men hvad find­er man bag glans­billed­erne? Læs kul­tur­forsker Anne Klara Boms meget korte intro­duk­tion til H.C. Ander­sen — og de kul­turelle betyd­ninger og funk­tion­er, der stadigt knyttes til ham.