Det uendelige vidensrum — biblioteker, oplysning og offentlighed

Det uen­delige viden­srum — bib­liotek­er, oplysning og offent­lighed Sam­men med renæs­san­cens nye materielle og intellek­tuelle ver­den­sor­den opstod en helt ny bib­liotek­sor­den. Med bogtrykkerkun­sten voksede mæng­den af bøger og mulighed­erne for at læse dem. Denne udvikling fort­sat­te og i dag er forestill­ing om Open access de afgørende vision­er for det mod­erne bib­liotek. Læs Nan Dahlk­ilds tour …

Det uen­delige viden­srum — bib­liotek­er, oplysning og offent­lighed Læs videre »