Mågen

Mågen, en radikal fugl

I byerne byg­ger mågerne red­er, som det pass­er dem, og de lad­er sig ikke umid­del­bart stoppe af men­nes­kets gud­givne ret til hvad­somhelst. Men hvad er mågen egentlig for et dyr? Har den en dag­sor­den? Hvad vil den med os?