Patrick Cockburn

Kolde systemer og varme praksisser. Kritik af en kunstig modstilling

FOKUS: Den økonomiske antropolo­gi vis­er os ikke blot ekso­tiske og anderledes økonomi­er, men sæt­ter spørgsmål­stegn ved grænsen mellem økono­mi og resten af det sociale liv i vores eget mod­erne kap­i­tal­is­tiske samfund.