Den daktyloskopiske grænse

Europæisk grænsekon­trol beror i sti­gende grad på såkaldte bio­metriske teknolo­gi­er, herun­der fin­ger­aftryk, ansigts­genk­endelse og scan­ning af iris og reti­na. Udviklin­gen indik­er­er en bevægelse fra ter­ri­to­r­i­al kon­trol imod krop­slig kon­trol, hvor grænsen kry­ber ind i de grænseover­skri­dende kroppe og ind­skriv­er dem i et sys­tem af reg­istrering, overvågn­ing og opsporing. I denne artikel diskuter­er Adam Breg­ns­bo Fastholm, hvad der sker med grænsens magt­forhold, når det ikke læn­gere er muligt at rejse ind i EU uden at få scan­net fin­gre, øjne eller ansigt.