Nathaniel Hawthorne

Hawthornes tre punktummer. En meget kort introduktion til Nathaniel Hawthorne

INTRODUKTION: Hawthornes lit­ter­atur er som et maleri. Man ser alt, hvad der er tilgæn­geligt. Resten er mulighed­er. Hans-Jør­gen Birk­mose giv­er her en intro­duk­tion til Nathaniel Hawthornes forfatterskab.