Weimarrepublikkens banemænd?

Weimar-repub­likkens banemænd? His­to­rien om det tyske kul­tur­tidsskrift Die Tat er også his­to­rien om, hvor­dan den radikalkon­ser­v­a­tive tyske kul­turkri­tik i mellemkrigsti­den lod sig gribe af anti­demokratiske idéer og bidrog til Weimar­repub­likkens opløs­ning. Men har de radikalkon­ser­v­a­tive intellek­tuelle Hitlers mag­tovertagelse på samvit­tighe­den? Rikke Alberg Peters under­søger Die Tat-kred­sen og de intellek­tuelle anti­demokrater i mellemkrigsti­den.  FASCISTER I FÅREKLÆDER? …

Weimar­repub­likkens banemænd? Læs videre »