Paradise Hotel er ikke reality-tv

Når næste udgave af TV3s real­i­tyfænomen Par­adise Hotel løber af sta­blen den 2. marts, bliv­er vi som seere atter taget med til et luk­sushotel i Mex­i­co, hvor en vir­tu­ost afstemt bland­ing af intriger, romance, tak­tik og sanseløs beruselse er primus motor for noget af det bed­ste danske tv i de senere år. Par­adise Hotel har nu kørt i elleve sæson­er. Til sam­men­lign­ing kørte Lykke­hjulet i tretten.