Thomas Bernhard

Den furiøse prosa. En meget kort introduktion til Thomas Bernhard

INTRODUKTION: Den østrigske for­fat­ter Thomas Bern­hard ind­tager en stor plads i Dan­marks lit­terære land­skab netop nu. Hans vrede prosa, der i disse år flit­tigt bliv­er over­sat til dan­sk, går rent ind hos de dekadencekri­tiske, let kyniske læsere.