Regler for frihed — OuLiPos alvorsleg

Regler er til for at bry­des — og for at kon­strueres igen. Den franske for­fat­ter­gruppe OuLiPo fejrede i 2010 sin 50 års eksis­tens og 50 års kon­stant udfor­dring af lit­ter­a­turens regler og normer. Steen Bille Jør­gensen, lek­tor i fran­sk, giv­er her en kort intro­duk­tion til en gruppe, han længe har været både fascineret og udfordret …

Regler for fri­hed — OuLi­Pos alvors­leg Læs videre »