Panislamisme og den globale virkelighed

Øns­ket om et poli­tisk mus­lim­sk samar­be­jde på tværs af etnicitet og nation­alitet har rød­der helt tilbage til Muham­mad. Alligev­el er der aldrig blevet etableret et bæredygtigt panis­lamistisk samar­be­jde i den mus­limske del af ver­den. Jør­gen Bæk Simon­sen giv­er en reli­gions- og idéhis­torisk fork­lar­ing på, hvor­for det kan være tilfældet.