Kim Kielsen

Gamle og nye fortællinger om Rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland

FOKUS: Debat­ten om for­son­ingskom­mis­sio­nen har bragt gam­le fortællinger om Rigs­fæl­lessk­a­bet i spil igen. Men grøn­læn­dernes selv­fortællinger har aldrig været helt uafhængige af, hvor­dan danskerne har afbildet dem og deres egen rolle i Grønland.