Zipingpu-dæmningen: En historie om politiske beslutninger i Kina

FOKUS: Det tyder på, at Zip­ing­pu-dæmnin­gen var med til at udløse Wenchuan-jord­skæl­vet, der kost­ede titusind­vis af men­nesker livet. Men den kine­siske stat fort­sæt­ter ufortrø­dent med at bygge dæmninger.