Samtidens idéhistorie

Kom­mer snart: Samti­dens idéhis­to­rie Enhver samtid er ganske naturligt optaget af sig selv, og vores i særde­leshed. Der er en hang til selvun­der­søgelser og epokalis­eringer, til at gøre enhver krus­ning til en flod­bølge og til igen og igen at tro, at ver­den aldrig bliv­er den samme igen. Denne type udsagn er præget af optageth­ed af …

Samti­dens idéhis­to­rie Læs videre »