Mellem Alting og Ingenting. Franz Kafkas roman Slottet som sonde for titulaturen i dag.

FOKUS: Vores arbejde er ikke kun, hvad vi gør. Det er i høj grad også, hvad vi kalder os selv: Professor, kaptajn, skomager, landmåler. Titulaturer gør det nemt at definere sig for sig selv og for andre, men hvad sker der når embedet ikke følger med titlen? Lars Kiilerich Laustsen undersøger titulaturens betydning fra Kafka til i dag.

Mellem Alting og Ingenting. Franz Kafkas roman Slottet som sonde for titulaturen i dag. Læs videre »