At nytænke udviklingspolitik

Dan­marks uden­rigspoli­tik har været gen­stand for granskn­ing siden regerin­gen i sep­tem­ber 2015 bestilte en rap­port af Peter Tak­søe-Jensen, der blev offentlig­gjort den 1. maj 2016. Flere har udtrykt bekym­ring over rap­portens for­mod­ede ensidighed, og der­for har Slag­mark — Tidsskrift for Idéhis­to­rie igangsat deres egen alter­na­tive udredning.