Sekterne kommer!

Intet er mere skræm­mende end den sek­teriske tanke, der lukker sig om sig selv. I den amerikanske TV-serie The Left­overs er 2 % af ver­dens befolkn­ing forsvun­det. De tilbage­blevne ved ikke hvorhen, heller ikke hvor­for. Sek­terne kommer!