Ikke-viden, demokratisk offentlighed og den politiske beslutningsproces

Når man træf­fer beslut­ninger, er det er vigtigt at vide, hvad man ved og hvad man ikke ved. Men det er ikke altid, at vi bare ved, hvad vi ikke ved.