Kønnets idéhistorie

DKK200,00 Inkl. moms

Kønnets idéhistorie afdækker vores stadigt foranderlige idéer om køn. Den handler om de roller, forventninger og handlinger, vi tilskriver køn, og om de måder hvorpå kønnede idéer, begreber, metaforer såvel som moraliteter, politikker og praksisser implicit og eksplicit former vores verden og fordeler dens muligheder. Kønnets idéhistorie – eller rettere det kønnedes idéhistorier – er en velkommen udfordring til også at læse noget andet end traditionelt og til at læse anderledes end normalt.

På lager: På lager

Kategori:

Køn­nets idéhis­to­rie afdækker vores stadigt foran­derlige idéer om køn. Den han­dler om de roller, for­vent­ninger og han­dlinger, vi tilskriv­er køn, og om de måder hvor­på kønnede idéer, begre­ber, metafor­er såv­el som moraliteter, poli­tikker og prak­siss­er implic­it og eksplic­it for­mer vores ver­den og fordel­er dens mulighed­er. Køn­nets idéhis­to­rie – eller ret­tere det kønnedes idéhis­to­ri­er – er en velkom­men udfor­dring til også at læse noget andet end tra­di­tionelt og til at læse anderledes end normalt.

Bogen er redi­geret af pro­fes­sor Mikkel Tho­rup og består af korte bidrag fra nuværende og tidligere ansat­te og stud­erende på Idéhis­to­rie i Aarhus (og et par filosof­fer og his­torikere) og er ment som en invi­ta­tion til alle slags idéhis­torikere og alle andre til at tænke med om, hvor­dan vi analy­ser­er vores kønnede for­tid og nutid.

Køn­nets idéhis­to­rie er fagfællebedømt og inde­hold­er bidrag fra: Kamil­la Kehlet Bavn­gaard, Jakob Bek-Thom­sen, Chris­t­ian Olaf Chris­tiansen, Anders Dræ­by, Nico­lai von Eggers, Lin­nea Amalie Høy­er, Line Jacob­sen, Morten Hau­gaard Jeppe­sen, Anna Kvam, Lone Kølle Mar­tin­sen, Mar­cus Lee Nal­dal, Niels Nye­gaard, Anna Cor­nelia Ploug, Sara Kier Praëm, Louise Rogn­lien og Mikkel Thorup.

Du kunne også være interesseret i...

Scroll til toppen