Samtidens idéhistorie

DKK200,00 Inkl. moms

I Samtidens idéhistorie lytter vi til nutiden, der taler om og med sig selv. Det er en idéhistorisk praksis, som beskæftiger sig med den tid, som vi umiddelbart befinder os i. Det er ikke let at navigere i nutiden, og det er endnu mindre let at gøre det levende morads af idéer, begreber, begivenheder, fænomener, mennesker, deres tekster, produktion og liv analysérbart, men det er vigtigt.

I 15 korte og velskrevne kapitler giver en række danske idéhistorikere samtidsidéhistoriske analyser af vores tid lige fra kroppen i sport til lækager i storpolitik, fra filosofiske refleksioner over til maskeringsforbud og slør, fra demokratikampe til afrikansk historieskrivning, fra post-faktualitet til et museum på Lolland-Falster.

Kategori: Tag:

Vores nutid er fyldt med snak.

I Samti­dens idéhis­to­rie lyt­ter vi til nuti­den, der taler om og med sig selv. Det er en idéhis­torisk prak­sis, som beskæftiger sig med den tid, som vi umid­del­bart befind­er os i. Det er ikke let at nav­igere i nuti­den, og det er end­nu min­dre let at gøre det lev­ende morads af idéer, begre­ber, begiven­hed­er, fænomen­er, men­nesker, deres tek­ster, pro­duk­tion og liv analysér­bart, men det er vigtigt.

I 15 korte og vel­skrevne kapitler giv­er en række danske idéhis­torikere samtid­sidéhis­toriske analyser af vores tid lige fra krop­pen i sport til læk­ager i stor­poli­tik, fra filosofiske reflek­sion­er over til masker­ings­for­bud og slør, fra demokratikampe til afrikan­sk his­to­rieskrivn­ing, fra post-fak­tu­alitet til et muse­um på Lolland-Falster.

Bogen er redi­geret af Mikkel Tho­rup og Simone Sefland Ped­er­sen og inde­hold­er bidrag fra Astrid Non­bo Ander­sen, Casper Ander­sen, Chris­t­ian Olaf Chris­tiansen, Nico­lai von Eggers, Kasper Mikael Jacek, Ste­fan Gaars­mand Jacob­sen, Lud­vig Gold­schmidt Ped­er­sen, Jonas Holst, Gro Helles­dat­ter Jacob­sen, Arendse Wen­zel Måge, Simone Sefland Ped­er­sen, Rikke Alberg Peters, Louise Rogn­lien, Oscar Roth­stein og Mikkel Thorup.

Lay­out og illus­tra­tioner af Math­ias Skafte Andersen.

Du kunne også være interesseret i...

Scroll til toppen