Johann Ulrich Wechtlin: Kirurgisk feltmanual

Middelalderens medicinske praksis var delt mellem teoretikere og praktikere. De første beskæftigede sig primært med klassiske tekster på latin. De andre, som Hans von Gersdorff, havde det mindre prestigefyldte hverv at stå for den fysiske behandling af patienterne. Hans kirurgiske feltmanual fra 1517 blev hurtigt et populært opslagsværk i samtiden. Illustrationerne er tegnet af Johann Ulrich Wechtlin og blandt dem er det første trykte billede af en amputering. 


Amput­er­ing af benet. Det første tryk­te billede af en amputering.
Anatomisk over­sigt der anvis­er de sted­er på krop­pen der er bedst egnet til åreladning.
Frem­still­ing af de mest almin­delige typer krigsskader.
Vejled­ning i trepa­na­tion: At lave hul i krani­et for at lade hjer­nen “ånde”. Meto­den var bl.a. brugt mod kro­nisk hovedpine.
Anord­ning til fik­ser­ing af et brækket ben.

Artiklen er udar­be­jdet af Thomas Erslev. 

Med Inter­ne­tarkivet sam­ler vi alt det bed­ste, his­toriske ind­hold, vi kan finde i Pub­lic Domain. Du kan se flere af Wechtlins illus­tra­tioner her.

Scroll til toppen