Hieronymus Bosch: et nederlandsk renæssancemenneske

I slutningen af det 15. århundrede nåede den italienske renæssance Nordeuropa gennem studieture, handelsveje og bogtrykker-kunsten. Selvom humanismen fungerede som katalysator for den lutherske reformation, blev det nordeuropæiske menneskesyn i Hieronymus Boschs version væsensforskellig fra det italienske uomo universale

Kopi af Hierony­mus Bosch: “Kris­tus før Pon­tius Pila­tus” (1520). Prince­ton Art Museum.
Hierony­mus Bosch: “Høvog­nen” (Trip­tykonets facade)
Hierony­mus Bosch: “Høvog­nen” (1516). Wiki Commons.
For­mod­entlig Hierony­mus Bosch: “St. Anto­nius fris­telse” (ca. 1465–1516). Wiki Commons.
Hierony­mus Bosch: “St. Mar­tin” (ca. 1450–1516). Prince­ton Art Museum.
Udsnit af Hierony­mous Boschs “St. Anto­nius frelse”. Wiki Commons.
Hierony­mus Bosch: “Vellystens have” (Trip­tykonets facade)
Hierony­mus Bosch: “Vellystens have” (1500–1505). Wiki Commons.

Artiklen er udar­be­jdet af Marie Weis. Med Inter­ne­tarkivet sam­ler vi alt det bed­ste, his­toriske ind­hold, vi kan finde i Pub­lic Domain. Du kan se flere af Hierony­mus Boschs værk­er her.

Scroll til toppen