Det Osmanniske Rige 1880–1893: Abdul Hamid II’s samling

Det Osmanniske Rige blev grundlagt i 1299 og bestod i over 600 år frem til 1922. Fotografierne nedenfor er alle fra perioden mellem 1880–1893 under sultan Abdul Hamid II. De viser et samfund, der er midt i en moderniseringsperiode med teknologisk udvikling, uddannelse og en avanceret militærmagt. 


Aya­sof­ja-moskéen set inde­fra. Abdul Hamid II/Library of Congress.
Tuberku­loseafdel­ing i Hasköys kvin­de­hos­pi­tal. Abdul Hamid II/Library of Congress.
Stud­erende ved Imperi­ets Flådeakade­mi laver gym­nas­tiske øvelser. Abdul Hamid II/Library of Con­gress.
Livred­erøvelse ved Riva. Abdul Hamid II/Library of Congress.
Udsigt over Den Nye Bro og Gala­ta-området.  Abdul Hamid II/Library of Congress.
For­man­den for flåde­byg­geri­et og kon­struk­tion­sin­geniør­erne. Abdul Hamid II/Library of Congress.
 

Artiklen er udar­be­jdet af Niklas Tørring. 

Med Inter­ne­tarkivet sam­ler vi alt det bed­ste, his­toriske ind­hold, vi kan finde i Pub­lic Domain. Du kan se resten af fotografisam­lin­gen her.

Scroll til toppen