Sund fornuft

Thomas Paine var en engelsk radikal demokrat, der kom til Amerika i 1774 og udgav Sund fornuft i 1776. Bogen solgte mere end 150.000 eksemplarer det første år og er til dato en af de bedst sælgende bøger i amerikansk historie. Med sit ligefremme sprog og sin radikale dagsorden delte værket de amerikanske revolutionære mellem de radikale og de moderate. Paines værk er en af de første, der ikke bare angriber det engelske monarkis handlinger, men selve monarkiets princip og eksistensberettigelse.


Der er noget utroligt latterligt ved monarkiet. Først hindrer det et menneske fra at kunne skaffe sig information, men giver ham så myndighed til at handle i sager, hvor den højeste dømmekraft kræves. Kongens tilstand udelukker ham fra verden, men kongens job kræver, at han kender verden vel. Monarkiets forskellige dele, der unaturligt modsætter sig og ødelægger hinanden, beviser hele institutionen som absurd og ubrugelig. […]

Til monarkiets onder har vi tilføjet arvefølgen, og da monarkiet er en degradering og svækkelse af os selv, således er arvefølgen, der hævdes som en ret, en fornærmelse og en tvang overfor fremtiden. For da alle mennesker fra fødslen er lige, kan ingen af fødsel have ret til at etablere sin familie med evig fortrinsret over alle andre. Om end han måske selv kan gøre sig fortjent til nogen hæder af sine samtidige, da kan hans efterkommere være alt for uværdige til at arve den. Et af de stærkeste naturlige beviser af dette arvefølgens idioti er, at naturen afviser den. Ellers ville hun ikke så tit forvandle det til en latterliggørelse ved at give menneskeheden et æsel som løve. […]

Det er mere end sandsynligt, at hvis vi kunne tage antikkens mørke dække af og spore monarkiet til dets første opkomst, da ville vi finde, at de første af dem ikke var spor bedre end den øverste slyngel i en rastløs bande, hvis vilde manerer eller overlegne skarpsindighed gav ham titlen af høvding blandt røvere, og som ved at forøge sin magt og udstrække sine plyndringer tvang de stille og forsvarsløse til at købe deres sikkerhed med regelmæssige gaver. […]

Men det er ikke så meget arvefølgens absurditet som dens ondskab, der vedkommer menneskeheden. Hvis den resulterede i en race af gode og vise mennesker, da ville den have den guddommelige autoritets velsignelse, men da den åbner døren for de dumme, de ondskabsfulde og de upassende, da har den i sig undertrykkelsens natur. Mennesker, der anser sig selv som født til at regere og andre at adlyde, bliver hurtigt respektløse; udvalgt fra resten af menneskeheden bliver deres tanker hurtigt forgiftet af egen vigtighed, og den verden, de handler i, afviger så markant fra verden som sådan, at de har ringe mulighed for at kende dens sande interesser, og når de får magten, da er de ofte de mest uvidende og uegnede i hele riget. […]

Kort sagt, monarki og arvefølge har efterladt (ikke kun dette eller hint kongedømme) hele verden i blod og aske. Det er en form for regering, som Guds ord vidner imod, og blod ledsager det. […]

Jo nærmere en regering kommer republikken, desto mindre brug er der for en konge […] Det er den republikanske og ikke den monarkiske del af Englands forfatning, som englænderne er stolte af, nemlig friheden til at vælge en forsamling af borgere fra deres egen midte – og det er let at se, at når den republikanske dyd fejler, da følger slaveriet. Hvad andet skyldes den engelske forfatnings sygdom, end at monarkiet har forgiftet republikken, at kronen har opslugt borgerstanden?

Hele uddraget af Thomas Paines “Sund fornuft” kan findes i Forlaget Slagmarks første udgivelse i Revolutionsserien – Den Amerikanske Revolution. Den bringer oversættelser af et udvalg af de væsentligste tekster fra Den Amerikanske Revolution. Du kan læse det redaktionelle forord her.

Scroll to Top