Arthur M. Worthington: Et studie i plask

“Illustreret med 197 øjeblikkelige fotografier”, står der på titelbladet til fysikeren A. M. Worthingtons studie i dråbers plask fra 1908. Bogen er udtryk for en fascination af det øjeblikkelige, det forgængelige, og for en fysikers jagt på regelmæssighed i det tilsyneladende tilfældige. Fotografierne, taget med millisekunders forskydning, etablerede en form for permanens, der kunne studeres mere indgående end det flygtige dryp. En lignende varighed fandt Worthington i det, han kaldte “permanente plask”, som pryder forsiden på hans bog: Våbenprojektilers slagtryk mod et krigsskibs panserarmering. Disse plask er for Worthington udtryk for, at selv de hårdeste materialer kan ‘flyde’ og ‘plaske’ under tilstrækkelig fysisk kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artiklen er udar­be­jdet af Thomas Erslev. 

Med Inter­ne­tarkivet sam­ler vi alt det bed­ste, his­toriske ind­hold, vi kan finde i Pub­lic Domain. Du kan se resten af Wor­thing­tons bog her.

Scroll til toppen