Marmor

Hvornår blev meteren en meter lang? Hvorfor er det maskulint at gå med armbåndsur? Holder diamanten længere end ægteskabet? Bliver Gud sur, når man spiser med gaffel? I vores nyeste udgivelse, Baggrunds Kabinet, undrer vi os over ni hverdagsgenstande, som langt de fleste af os bruger uden den mindste tanke på deres forhistorie.

Kuriositetskabinetter var private samlinger, der kunne indeholde så forskellige ting som udstoppede dyr, grøntsager, mineraler, anatomiske særheder, medicinske diagrammer, billeder og manuskripters beskrivelse af fremmede lande, mærkelige figurer, dyr fra fabler eller myter og planer for bygninger og maskiner, der ikke var mulige at konstruere.

Kabinettet, en af det moderne museums forgængere, blev set som en verden i verdenen, en fremstilling af jordens mindste komponenter, som rummede fortællinger om de største. Eller med andre ord: kabinettet var en mulighed for at kategorisere verdens forskellige vidundere og samtidigt pege på dem som en del af en større sammenhæng.

I Baggrunds Kabinet fremstiller vi – i kabinettets ånd – en række hverdagsobjekter, som vi alle bruger uden nødvendigvis at forholde os til deres forhistorie: armbåndsuret, sædcellen, diamanten, regnemaskinen, aktietickeren, sæbeboblen, meterstokken, gaflen og regnearket.

Med hvert objekt følger en moderne fortolkning af Stilleben, der nok bedst er kendt som malerier af frugt og madvarer sirligt opstillet på et bord, løsrevet fra deres sociale kontekst og hverdagslige brug.

At lade objektet fremstå nøgent giver det paradoksalt nok en privilegeret position. Teksterne og illustrationerne i vores kabinet tilbyder læseren sådanne positioner at beskue tingene fra, løsrevet fra deres hverdagslige brug og beskrevet som historiske objekter. Idéhistorikeren Frank Beck Lassen skriver i en artikel i vores onlinemagasin Baggrund.com, at historien er:

“… den omvej, igennem hvilken vi kan etablere en distance til de selvfølgelige antagelser, der præger vor egen samtid. Via studier af forne tiders overbevisninger og antagelser kan vi etablere et forhold til forgangne virkeligheder, der udgør alternativer til vort eget samfundsliv og dets selvfølgeligheder.”

Forhåbningen er dermed, at historierne om nogle af de mest selvfølgelige objekter, præsenteret her i Baggrunds Kabinet, ikke alene kan fortælle os om fortiden, men ligeledes være omveje til at reflektere over objekternes plads og brug i dag.

Baggrunds Kabinet er udgivet af Baggrund i december 2016. Hæftet er gratis og kan afhentes på en række biblioteker og kultursteder i hele landet fra midten af december og frem. Læs mere her.

Scroll to Top