Internetarkivet: Fujiyama

“Da jeg saa’ Fusijama brast den sidste Drøm om en anden Tilværelse end den der er. Jeg begreb at den højere Verden vi stunder imod kun kan være netop den der er, men at vi aldrig i det givne øjeblik er naaet op til den, at vi til daglig er blinde for den. Der lader sig ikke tænke frugtbarere Tanke. Det er i Grunden det eneste et Menneske kan opleve,” Johannes V. Jensen, “Myter og Jagter” (1907)

Hoku­sai Kat­sushi­ka (1760–1849). Japan­sk træsnit/Library of Congress.
Konen Uehara (1878–1940). Japan­sk træsnit/Library of Congress.
Hoku­sai Kat­sushi­ka (1760–1849). Japan­sk træsnit/Library of Congress.
Hoku­sai Kat­sushi­ka (1760–1849). Japan­sk træsnit/Library of Congress.
Hiroshige Andō (1797–1858). Japan­sk træsnit/Library of Congress.
Hoku­sai Kat­sushi­ka (1760–1849). Japan­sk træsnit/Library of Congress.

Artiklen er udar­be­jdet af Marie Weis Steenkjær.
Med Inter­ne­tarkivet sam­ler vi alt det bed­ste, his­toriske ind­hold, vi kan finde i Pub­lic Domain. Du kan se resten af fotografisam­lin­gen her.

Scroll til toppen