Mødet mellem døde og levende i Cape Town – Q&A med Meghna Singh

Container by Meghna Singh and Simon Wood. Photo: Michael Klein

Sammen med den Emmy-nominerede filmkunstner Simon Wood har den visuelle kunstner og forsker Meghna Singh skabt Virtual Reality 3D-kunstinstallationsoplevelsen Container, der undersøger både fortidens spøgelser og den moderne verdens levende genfærd med afsæt i en container på Clifton Beach i Cape Town.

FOKUS: DEN FORTSATTE AFKOLONISERING Afkolonisering er ikke bare én placerbar begivenhed, der fandt sted, hvor det formelle koloniale styre fik sin ende. Afkolonisering er en proces, hvor kolonialismens kulturelle og epistemiske arv fortsat udfordres. I samarbejde med forskningsprojektet ECHOES har vi udgivet e-bogen Keywords, hvor de mest afgørende idéer, sociale bevægelser og teoretiske positioner, der ligger bag de fortsatte krav om afkolonisering blotlægges.

I 2015 fandt man resterne af det portugisiske slaveskib São José ud for Clifton-stranden i Cape Town. Skibet sank i 1794 med 212 slaver ombord. En af de ledende arkæologiske efterforskere betragter det som en reel mulighed, at der eksisterer en massegrav med de druknede slaver et sted på stranden. Sammen med den Emmy-nominerede filmkunstner Simon Wood har den visuelle visuel kunstner og forsker Meghna Singh skabt Virtual Reality 3D-kunstinstallationsoplevelse Container. Med filmen ønsker de at rejse spørgsmålene: Hvad vil det betyde for erindringen om slaveriet i en by, der har haft et afvisende forhold til sin fortid? Og hvad nu hvis de døde kommer tilbage for at kræve retfærdighed et sted, der er overfyldt af privilegerede hvide gæster, der solbader og slapper af?

Meghna Singh har netop bidraget med en artikel om “Container” og den koloniale arv i Cape Town med titlen Meeting of the Dead and Living: Enslaved Bodies, Entangled Sites and the Memory of Slavery in Cape Town i bogen Decolonizing Colonial Heritage – New Agendas, Actors and Practices in and beyond Europe. Kasper Jacek har talt med Meghna Singh om filmen Virtual Reality 3D-kunstinstallationsoplevelsen “Container” og hendes arbejde med kolonial arv.

Kan du kort introducere din og Simon Woods film Container?

”Container er en VR 3D-kunstinstallationsoplevelse, der synliggør de ”usynliggjorte” kroppe, som muliggør vores forbrugssamfund. Ved at konfrontere slaveriet gennem konstant formændrende fragtcontainer bliver fortid gjort til nutid og de usynlige synlige. Vi er vidne til samfundets splinter: fortidens spøgelser og den moderne verdens levende genfærd”

Container by Meghna Singh and Simon Wood. Photo: Michael Klein

Hvorfor valgte du og Simon Woods en container som omdrejningspunktet for jeres film? 

”Valget af containere udstiller både fysisk og symbolsk, hvordan mennesker er blevet gjort til varer, hvilket netop er definitionen på slaveri: mennesker som produkter”

Container by Meghna Singh and Simon Wood. Photo: Michael Klein

Hvordan beskæftiger Container sig med den koloniale fortid, der specifikt er i Cape Town og Sydafrika – og med den koloniale arv i bredere forstand?

”Container er lavet til minde om de 212 slavegjorte mænd, kvinder og børn, der druknede i lænker på det portugisiske slaveskib São José Paquette de Africa i 1794. De, der overlevede, blev solgt til slaveri i Cape Town. Deres efterkommere lever stadig iblandt os i dag. Container synliggør eksistensen af de mennesker, der var lænket, de, der druknede, og de, der stadig slavegøres i nye former for økonomisk slaveri. Vores rejse begynder på Clifton-stranden i Cape Town, hvor gravene til de 212 slavegjorte mænd og kvinder, der druknede lænket til det portugisiske slaveskib, som sank i 1794, befinder sig. Ved at følge lænker i vandet dykker vi ned i havets dyb efter forfædrene og de forsvundne, der endnu ikke er blevet stedt til hvile. En fragtcontainer viser sig, dørene brydes op; vi bevæger os ind i mørket. Hvad der følger er en konstant forvandling af mørke samfundshemmeligheder, inden for fragtcontainerens grænser; en ikke-lineær verden på tværs af tid og sted, der præsenterer forskellige tableauer af de slavegjorte, der lider i tavshed. Vi er vidne til, hvordan en såret mand i en sukkerplantage kravler ind i kolonibesidderens hus, hvor en udkørt tjenestepige afslører en massagesalon. Rejsen kulminerer på et containerlager, hvor forskellige kasser pakkes ind og ud og fodrer en endeløs cirkulation af varer, der tilgodeser et forbrugssamfund, der muliggøres af millioner, som før var og stadig er fanget i slaveri.”

Container by Meghna Singh and Simon Wood. Photo: Michael Klein

Hvilke slags refleksioner – både som visuel kunstner og forsker – håber du på, at Container kan føre til?

”Skibsvraget, de usynlige containere og samtidens økonomiske slaveri er grunden til, at historien skal fra Sydafrika og ud til hele verden. Vi håber, at næste gang nogen ser ud over havet, tænker de på de mennesker, der blev lænket, de, der druknede, de, der sluges af nye former for økonomisk slaveri, og de, som usynliggøres.”

Dr. Meghna Singh er visuel kunstner og forsker med en Ph.d. i visuel antropologi og fokuserer i sit arbejde ved universitetet i Cape Town i Sydafrika på temaet migration.

Interviewet er oprindeligt lavet af Kasper Jacek for Project ECHOES og oversat af Ida Katinka Ploug og Johan Bolding Rasmussen. Det oprindelige interview er lavet i forlængelse af Project ECHOES, og kan findes på engelsk her: https://keywordsechoes.com/about

Scroll to Top