Anders Norge Lauridsen

På sporet af fortidens rituelle renselse på Madagaskar (2)

DET BADENDE MENNESKE: Læs anden del af his­to­rien om, hvor­dan Anders Norge Lau­rid­sen gen­nem frag­men­tariske ind­b­lik i renselsesprak­siss­er under feltar­be­jde i 2016 på Mada­gaskar førtes på sporet af for­dums vældige renselses­ritualer i lan­dets indre.

På sporet af fortidens rituelle renselse på Madagaskar (1)

DET BADENDE MENNESKE: Dette er his­to­rien om, hvor­dan Anders Norge Lau­rid­sen gen­nem frag­men­tariske ind­b­lik i renselsesprak­siss­er under feltar­be­jde i 2016 på Mada­gaskar førtes på sporet af for­dums vældige renselses­ritualer i lan­dets indre.

Scroll til toppen