Benjamin Ask Popp-Madsen

Når samfund politiserer sig selv

MIKROHISTORIE: Den Rus­siske Rev­o­lu­tion — mod­sat den Amerikanske eller den Franske Rev­o­lu­tion — endte i total­i­tarisme og Gulag. En over­set poli­tisk erk­læring kan måske vise rev­o­lu­tio­nens grundlæggende prin­cip, før den blev afs­poret og overtaget af Vladimir Lenin og hans kammerater.

Genpolitisér byen: Kommunen, rådet og den revolutionære politiske tradition

I 2007 udkom vær­ket Den kom­mende opstand af den anonyme gruppe Den usyn­lige komité. Den kom­mende opstand er ikke en vold­elig rev­o­lu­tion, men tvær­ti­mod bygget op omkring kom­munen og rådet. Ben­jamin Ask Popp-Mad­sen under­søger kom­munen og rådets rolle i den rev­o­lu­tionære poli­tiske tra­di­tion, som stadig er levende.

Scroll til toppen