Mette Frisk Jensen

Korruption: Verdens fjende nr. 1

Kor­rup­tion er en af de væsentlig­ste bagvedliggende grunde til mange af ver­dens helt store udfor­dringer som fat­tig­dom, sult og foruren­ing af miljøet.

Dansk korruption

Den danske velfærdsstat er bygget på livstidsdomme til embedsmænd med lange fingre

Dan­mark er i dag et af ver­dens abso­lut mindst kor­rupte lande. Et forhold, som de fleste danskere nok ikke er bev­id­ste om. Netop kor­rup­tion­shis­to­rien har dog haft afgørende betyd­ning for udviklin­gen af den danske sam­fundsmod­el og etab­lerin­gen af grund­laget for velfærdsstat­en gen­nem de sen­este århundreder.

Scroll til toppen