Rasmus Markussen

Frigørelsens skjulte magtudøvelse — køn og normer i børnehaven

Frigørelsens skjulte mag­tudøvelse — køn og normer i børne­haven Er det en befrielse eller et over­greb på børn, når tra­di­tionelle køn­sroller bry­des op af køn­sneu­trale børne­haver og kjoledansende drenge?  Den såkaldt køn­sneu­trale svenske børne­have Egalia skabte for ca. 1 år siden heftig debat i Dan­mark omkring hvilken rolle det tra­di­tionelle 2‑kønssystem bør spille i børnepæd­a­gogikken. Debatten …

Frigørelsens skjulte mag­tudøvelse — køn og normer i børne­haven Læs videre »

Socialdemokraternes problemer med problemerne

Socialdemokrater­nes prob­le­mer med prob­le­merne Poli­tiske kom­men­ta­tor­er og ekspert­er fork­lar­er ofte Socialdemokrati­ets prob­le­mer med at fastholde posi­tio­nen som et bredt folkepar­ti med at par­ti­et man­gler et ’pro­jekt’ eller en ’fortælling’. En anden måde at betragte dette på kunne være, at Socialdemokrater­ne ikke er i stand til et frem­sætte et cen­tralt sam­fundsmæs­sigt prob­lem, der kalder på nogle …

Socialdemokrater­nes prob­le­mer med prob­le­merne Læs videre »

Scroll til toppen