Søren R. Fauth

Thomas Bernhard

Den furiøse prosa. En meget kort introduktion til Thomas Bernhard

INTRODUKTION: Den østrigske for­fat­ter Thomas Bern­hard ind­tager en stor plads i Dan­marks lit­terære land­skab netop nu. Hans vrede prosa, der i disse år flit­tigt bliv­er over­sat til dan­sk, går rent ind hos de dekadencekri­tiske, let kyniske læsere.

En historie om Nietzsche, Schopenhauer og litteraturen

Friedrich Niet­zsches ind­fly­delse på den mod­erne kul­tur er uomgæn­gelig. Niet­zsches ideer har blandt andet haft en særlig gen­nem­slagskraft i den danske skøn­lit­ter­atur. Pro­fes­sor i tysk ved Aarhus Uni­ver­sitet Søren R. Fauth mediter­er over de aftryk, som Niet­zsche og dennes store ind­fly­delse Arthur Schopen­hauer har sat på den mod­erne lit­ter­atur med deres forskel­lige beskriv­elser af mennesket.

Scroll til toppen