Underrepræsenterede fortællinger

Grækernes slaver

Lek­tor Chris­t­ian Ammitzbøll Thom­sen beretter om en af slaveg­jorte skæb­n­er, der kan skimtes i de his­toriske spor. 

Det andet køn i Iliaden og Odysseen

Hvor­dan forhold­er to mytol­o­giske kvin­dekarak­ter­er sig til de sociale kon­struk­tion­er, der knyttes til kvin­dekøn­net i samti­den — når de tilmed ikke er hov­e­drollein­de­ha­vere? Cand.mag. Sheila Aake­son under­søger Andro­mache og Penelopes funk­tion som ‘det andet’ køn i den episke fortælling.

Scroll til toppen