Anden Verdenskrig

En sprængfarlig sag

En spræng­farlig sag Det fremhæves ofte, at Dan­mark var det første land i ver­den til at ophæve cen­suren. Det skete i 1770, og i 1849 blev det ind­ført i Jun­i­grundloven, at ”Cen­sur og andre fore­byggende Forhold­sre­gler” ikke kunne genind­føres. Min­dre kendt er det, at den danske regering gen­nem Uden­rigsmin­is­teri­ets Presse­bu­reau selv stod for at organisere …

En spræng­farlig sag Læs videre »

Stefan Zweig

Sidste nyt fra aftenlandet. En meget kort introduktion til Stefan Zweig

INTRODUKTION: Den østrigske for­fat­ter Ste­fan Zweig sam­lede på store, man­dlige per­son­lighed­er, som han kunne beun­dre, ryge cig­a­r­er og spille skak med og skrive om. Jør­gen Her­man Mon­rad giv­er en kort, per­son­lig intro­duk­tion til for­fat­teren Ste­fan Zweig, der længtes efter førkrigslivet, hvor de store mænd end­nu levede.

Scroll til toppen