Apokalypse

Thomas Müntzer: Profet, revolutionær og byreformator

FOKUS: Thomas Müntzer var den refor­ma­tor, der tog opgøret mod den bestående kirke til dets mest ekstreme og vold­elige punkt. Müntzer er kendt for sin rolle i Den Tyske Bon­dekrig, men var i virke­lighe­den en byre­for­ma­tor og en nytænker, der kom­binerede neo-pla­tonisk mys­ti­cisme og apoka­lyp­tisk spir­i­tu­al­isme i en spræng­farlig revolutionsteologi.

Sekterne kommer!

Intet er mere skræm­mende end den sek­teriske tanke, der lukker sig om sig selv. I den amerikanske TV-serie The Left­overs er 2 % af ver­dens befolkn­ing forsvun­det. De tilbage­blevne ved ikke hvorhen, heller ikke hvor­for. Sek­terne kommer!

Scroll til toppen