Center for Vild Analyse

Særklasse, eller at gentænke revolution og fællesskaber

Særk­lasse, eller at gen­tænke rev­o­lu­tion og fæl­lessk­aber Bag­grund har i anled­ning af Cen­ter for Vild Analy­ses anden bog, Særk­lasse – den tøvende rev­o­lu­tion, sat to vilde ana­lytikere i stævne på Aarhus Uni­ver­sitet til en snak om det teo­retiske univers, bogen er opstået ud fra. Bogens titel dækker over et begreb, som cen­tret har udviklet i …

Særk­lasse, eller at gen­tænke rev­o­lu­tion og fæl­lessk­aber Læs videre »

Center for Vild Analyse

Bras er den nye ideologi

Bras er den nye ide­olo­gi Den 17. jan­u­ar 2013 udgav For­laget Taschen­spiel deres første udgivelse Ide­olo­gi er noget bras. Bogen blev på udgivelses­da­gen aflev­eret til dens rette adres­sat: Dan­marks Radio. Ide­olo­gi er noget bras under­søger om X Fac­tor, Stjerne for en aften og poli­tikkens spin er ide­olo­gi eller bras. Bag­grund bringer hermed andet kapi­tel af bogen. …

Bras er den nye ide­olo­gi Læs videre »

Scroll til toppen