Demonstration

Fadermordet – En anmeldelse af Slavoj Žižek

Den slovenske filosof Slavoj Žižek, der tidligere var en af ven­stre­flø­jens super­st­jern­er, er nu blevet en super­no­va. Nick­las Weis Damkjær gør i denne essayan­meldelse op med det, han kalder Žižek idiosynkratiske og imag­inære korstog mod ven­stre­flø­jen og hans idé om “ikke-europæiske værdier”.

Tabish Khair: Råb op!

Ons­dag den 19. novem­ber blok­erede stud­erende dele af admin­is­tra­tionerne på uni­ver­siteterne i Århus og Køben­havn i protest imod regerin­gens uddan­nelses­re­former. Ved den tilhørende demon­stra­tion i Århus holdt lek­tor i engel­sk Tabish Khair en tale til de frem­mødte stud­erende. Vi bringer her tal­en i en dan­sk oversættelse.

Scroll til toppen