drømme

Vi må blive ved med at drømme utopisk

Utopi­er er pro­jek­ter formet af agi­ta­torere, ide­al­is­ter og andre drøm­mekræm­mere. Den utopiske drøm foran­dr­er sin samtid, men den kan også være en til­stand, der fasthold­er sam­fun­det i et par­a­di­sisk lyst­sam­fund eller et tyran­nisk herredømme. Lek­tor i his­to­rie Bertel Nygaard opridser her utopi­ens anatomi.

Håbets princip

Håbet dri­ver os frem, trods alle dys­tre prog­noser. Det skaber mening og sam­men­hæng – mellem os selv og omver­de­nen, mellem nutid, for­tid og fremtid. Uden håbet ville alt gå i stå.

Scroll til toppen