Grundloven

Kommunismens spøgelse i 1840

Det kom­mu­nis­tiske spøgelse må ikke blive til kød og blod. For Com­mu­nis­teri er en sand Mød­ding af Taaber, Tyve, Røvere i Skoven og Pirater paa Haavet. Fra avis­er, tidsskrifter og jour­naler genkalder lek­tor i his­to­rie Bertel Nygaard 1840’ernes ide­ol­o­giske slagsmål om kom­mu­nis­mens begreb. Hvem tør egentlig kalde sig kommunist?

Politiet COP15

Da projektpolitiet blev synligt

Da pro­jek­t­poli­ti­et blev syn­ligt Massean­hold­elserne ved kli­matop­mødet i Køben­havn 2009 var i kon­flikt med vores grundlovs­sikrede ret­tighed­er. Til gengæld var de fuldt ud i overensstem­melse med de nye dyder for poli­ti­et. Det danske poli­ti skal være effek­tivt, spe­cialis­eret og pro­jek­to­ri­en­teret. Spørgsmålet er, om det sikr­er borg­ernes ret­tighed­er, eller om det modar­be­jder dem? Ind­sat­sen under klimatopmødet …

Da pro­jek­t­poli­ti­et blev syn­ligt Læs videre »

Scroll til toppen