Hannah Arendt

Genpolitisér byen: Kommunen, rådet og den revolutionære politiske tradition

I 2007 udkom vær­ket Den kom­mende opstand af den anonyme gruppe Den usyn­lige komité. Den kom­mende opstand er ikke en vold­elig rev­o­lu­tion, men tvær­ti­mod bygget op omkring kom­munen og rådet. Ben­jamin Ask Popp-Mad­sen under­søger kom­munen og rådets rolle i den rev­o­lu­tionære poli­tiske tra­di­tion, som stadig er levende.

Venskab mellem Hans-Georg Gadamer og Jürgen Habermas

Venskabets etik — en antik-moderne idéhistorie

Ven­sk­a­bets etik — en antik-mod­erne idéhis­to­rie Hvad er ven­skab? I antikken var ven­sk­a­bet en vigtig etisk kat­e­gori. Men hvad er der sket med ven­sk­a­bet siden da? Jonas Hol­sts nye bog Ven­sk­a­bets etik under­søger ven­sk­a­bets etiske betyd­ning ved at gen­skrive en antik-mod­erne ide­his­to­rie. Ven­skab er et forholdsvis uud­fors­ket ide­his­torisk fænomen, hvilket bogen søger at råde bod …

Ven­sk­a­bets etik — en antik-mod­erne idéhis­to­rie Læs videre »

Scroll til toppen