Kongemagt

Dansk korruption

Den danske velfærdsstat er bygget på livstidsdomme til embedsmænd med lange fingre

Dan­mark er i dag et af ver­dens abso­lut mindst kor­rupte lande. Et forhold, som de fleste danskere nok ikke er bev­id­ste om. Netop kor­rup­tion­shis­to­rien har dog haft afgørende betyd­ning for udviklin­gen af den danske sam­fundsmod­el og etab­lerin­gen af grund­laget for velfærdsstat­en gen­nem de sen­este århundreder.

Den amerikanske revolution — revolution med paryk på

Den amerikanske rev­o­lu­tion — rev­o­lu­tion med paryk på Kan en rev­o­lu­tionær gå med pudret paryk, eje slaver og primært være oprørt over skat­ten på te? Når det kom­mer til Den amerikanske rev­o­lu­tion er svaret paradok­salt nok ja. USA blev grund­lagt under Den amerikanske rev­o­lu­tion fra 1775–83 som et oprør mod den engelske kolonimagt. Den amerikanske rev­o­lu­tion er …

Den amerikanske rev­o­lu­tion — rev­o­lu­tion med paryk på Læs videre »

Scroll til toppen