KZ-lejr

Buchenwald: Et essay om tid, Goethe og Hitler

Det første spørgsmål, der trængte sig på, var, om der find­es en forbindelse mellem den klas­si­cisme, som frem­står så mild og fat­tet i Goethes over­rask­ende beskedne hus midt i Weimar og den nation­al­so­cial­is­tiske ide­olo­gi og stat, der i sin tid opførte KZ-lejren Buchen­wald, stedet jeg netop havde besøgt?

Herta Müllers arv — erfaringen af diktatur

For den der ønsker at forstå, hvor­dan det er at leve i et dik­tatur, er Her­ta Müller en uomgæn­gelig for­fat­ter. Hen­des liv og værk er et vid­nes­byrd om dik­taturets evne til at ned­bryde men­nes­ket. Her fortæller Karsten Sand Iversen om Müllers vold­somme livshis­to­rie og anerk­endte forfatterskab.

Scroll til toppen