Patriotisme

Velfærdens vogtere

Lad os ned­sætte en kom­mis­sion! Det er den strate­gi som poli­tikere i de sen­este årti­er har tyet til, når de er stødt på økonomiske spørgsmål, som både er kom­plekse og afgørende for statens velfærd. Men hvad er en kom­mis­sion egentlig, og hvor­for bliv­er vi ved med at ned­sætte dem?

Mågen

Mågen, en radikal fugl

I byerne byg­ger mågerne red­er, som det pass­er dem, og de lad­er sig ikke umid­del­bart stoppe af men­nes­kets gud­givne ret til hvad­somhelst. Men hvad er mågen egentlig for et dyr? Har den en dag­sor­den? Hvad vil den med os?

Scroll til toppen